Tin Tức

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Ngày Đăng : 01/04/2019 - 4:28 PM

Khi hoàn thành xong các hạng mục công trình về phòng cháy chữa cháy trong, bạn cần làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chứng minh bạn đã thực hiện hoàn chỉnh tất cả các bước để đảm bảo về phòng cháy chữa cháy cho công trình, và kết quả nhận được là văn bản nghiệm thu.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, khi hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình, phương tiện đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và có mặt khi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt; Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết. Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản.

Bước 4 - Đến nhận văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2.Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại địa điểm thi công, trụ sở của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị thi công và trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy;
 • Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy, chữa cháy;
 • Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;
 • Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;
 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện;

Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra và thử nghiệm.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân; Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát PCCC.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản nghiệm thu.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

10. Yêu cầu thực hiện: Không.

11. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
 • Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

Sưu tầm, dịch và thực hiện bởi: chuyên viên thiết kế - đội thi công phòng cháy PCCC ME

Tag: #doithicongpccc, #thicongpccc, #hethongpccc, #thicongphongchay, #thicongchuachay, #thiconghethongpccc, #hethongphongchaychuachay, #hethongphongchay, #hethongchuachay, #pccctaihcm, #pccctaibinhduong, #pcccvietnamCác tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Đình Phúc Zalo facebook Skyper yahoo

Hotline : 0989080761